MATJA E SHEQERIT


Ekzisojnë dy lloje të matjes së vlerës së sheqerit në gjakë:


1. Matja e çastit e cila mund të bëhet edhe personalisht është matje e cila përcakton vlerën e sheqerit në gjak në momentin e matjes. Kjo formë e matjes kryesisht është formë e kontrolli por jo diagnostifikimi.
2. Analiza Laboratorike HbA1c
Kjo analizë kryehet vetëm nga mjeku dhe vlerësohet nga një Laborator gjaku. Rezultati i saj është mesatarja e vlerës së sheqerit në gjakë për tre muajt e fundit. Rezultati i kësaj analize përfundimisht përcakton apo diagnostifikon sëmundjen.
Diabetikët këtë analizë duhët ta bëjnë çdo tre muaj. Varësisht nga rezuzltati, mjeku do të ju sygjeroj medikamentet.
                                          VLERA TABELARE      HbA1c
Vlerësimi

Normale
E ngritur
Mbrenda kufijve

Mbi normale
Vlera
   <6,5 %
       6,5–7,5 %
     >7,5 %

Sa jam i informuar kjo analizë kryhet vetëm në Prishtinë (Kosovë) dhe kushten rreth 20 €. Për Shqipëri më mungojnë informata.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen